Cyfrowe Muzeum

Strona Cyfrowego Muzeum Kinematografii powstała w 2016 roku w związku z realizacją projektu „Kino ulotne”. Efektem projektu było udostępnienie zdigitalizowanych programów filmowych za pośrednictwem nowej strony, która stała się miejscem prezentacji rezultatów kolejnych działań Muzeum Kinematografii w Łodzi.

W 2017 roku na stronie Cyfrowego Muzeum Kinematografii pojawiła się zakładka dotycząca „Rozmów o HollyŁodzi”, a w niej 20 nagrań z wypowiedziami filmowców oraz pracowników łódzkich instytucji filmowych, którzy przez lata tworzyli Łódź Filmową.

Najnowsze projekty – „Aparat OKO i Orchestrion” oraz „Blask stereoskopii” – dotyczą konserwacji obiektów muzealnych. W wyniku pierwszego z nich przeprowadzono konserwację wraz
z rekonstrukcją brakujących elementów i doprowadzono do uruchomienia urządzeń ze zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi. Szczególnie ważne było doprowadzenie do sprawności aparatu OKO, który obecnie pozwala na rejestrację oraz projekcję filmu. Według dzisiejszego stanu wiedzy jest to jedyny na świecie działający egzemplarz tego wynalazku Kazimierza Prószyńskiego z początku XX wieku.

„Blask stereoskopii” to z kolei projekt interdyscyplinarny, w wyniku którego poddano konserwacji obiekty stereoskopowe. W kolejnym etapie (w drugiej połowie 2020 roku) zostaną one zdigitalizowane i udostępnione na niniejszej stronie.