O projekcie

O projekcie

Projekt „Kino ulotne – polskie programy filmowe. Cz. 1” obejmuje programy filmowe, które z reguły są traktowane jako niezbyt wdzięczne obiekty do prezentacji na wystawach – ze względu na niewielkie rozmiary i kruchość starego papieru. Stanowią one jednak cenne źródło wiedzy o kinematografii, choć do tej pory rzadko były badane, a dotychczas opublikowane materiały są nieliczne i odmienne od posiadanych przez Muzeum Kinematografii w Łodzi. W naszych zbiorach znajduje się kilkanaście tysięcy programów filmowych pochodzących ze wszystkich okresów historii kina.
Kiedy w maju 2016 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło program „Kultura cyfrowa”, postanowiliśmy stworzyć wirtualną wystawę pokazującą rozwój form graficznych i literackich w filmowych materiałach reklamowych od początków historii kina na ziemiach polskich do czasów współczesnych. Nazwaliśmy projekt „Kino ulotne” – tak jak ulotne i kruche są programy reklamujące filmy.

Dzięki otrzymanej z MKiDN dotacji Muzeum rozpoczęło pracę, która będzie kontynuowana w kolejnych latach. Wzbudziła ona zainteresowanie filmoznawców, mamy nadzieję, że udostępnione materiały okażą się ciekawe dla wszystkich kinomanów i odbiorców kultury.

Projekt zrealizowaliśmy we współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi, w którego zasobach spodziewaliśmy się znaleźć interesujące nas materiały z początków historii kina na ziemiach polskich. Dzięki temu, oprócz ulotek reklamujących pierwsze pokazy filmowe na terenie Guberni Piotrkowskiej, otrzymaliśmy bogatą kolekcję programów Miejskiego Kinematografu Oświatowego – instytucji ważnej dla Łodzi, a działającej po sąsiedzku na skraju Wodnego Rynku w latach 1922 – 1939.

W realizacji projektu wzięli udział: prof. dr hab. Piotr Sitarski z Uniwersytetu Łódzkiego, Anna Gertruda Drzewiecka i Wojciech Kowaluk z Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Andrzej B. Czulda, Dariusz Gregorek, Łukasz Grygiel, dr Krzysztof Jajko, Marcin Jaroszewicz i Edward Zamysłowski z Muzeum Kinematografii w Łodzi.