Alarm

Alarm

MKL-RP-PF-0084-001
MKL-RP-PF-0084-002MKL-RP-PF-0084-003

Alarm

Dodatkowe informacje

Typ:

program filmowy

Tytuł polski:

Alarm

Data powstania:

1941 – 1944

Autor/Dystrybutor:

Film und Propagandamittel Vertriebsgesellschaft (FiP)

Autor/Wydawca:

NKW-Druck Warschau Generalgouvernement

Miejsce powstania:

Warszawa

Materiał:

papier rotograwiurowy

Technika:

druk rotograwiurowy

Wymiary:

14.7 x 7.9 cm

Właściciel:

Muzeum Kinematografii w Łodzi

Nr inwentarza:

MKŁ/RP/PF/0084

Dział muzeum:

Dział Historii Kina – programy filmowe