1. Pierwsze ślady kultury filmowej

1. Pierwsze ślady kultury filmowej

Nowo powstała sztuka filmowa nie trafiła w próżnię. Od czasu wynalezienia fotografii popularne były przedstawienia cykli obrazów prezentujących życie w odległych krajach, wydarzenia historyczne, inscenizacje opowieści. Używano w tym celu latarni magicznych (rzutników przeźroczy). W końcu XIX wieku pojawiły się urządzenia pozwalające oglądać serie obrazów stereoskopowych (fotoplastikon) lub ruchome obrazki (mutoskop). W tak przygotowane środowisko trafiły pierwsze realizacje filmowe.
Prezentowane przez nas programy dotyczą takich właśnie przedstawień.