Tylko dla Niemców

Tylko dla Niemców

Na terenach Rzeczpospolitej włączonych do III Rzeszy (tzw. Warthegau), między innymi w Łodzi, kina zostały przejęte przez niemiecką sieć dystrybucyjną „DE-LI”
i wyświetlały podobny repertuar, jak w całej Rzeszy. Kina te były dostępne tylko dla Niemców

Poniżej prezentujemy programy kin niemieckich działających podczas okupacji w Łodzi (wówczas Litzmannstadt).