12. Film produktem eksportowym

12. Film produktem eksportowym